Trainingen worden gehouden op woensdag avond vanaf 18.30 uur, iedereen is van harte welkom om een keer mee te doen!

ALV 27 maart 2021

 

 Training 2021

 

Je bent van harte welkom om geheel vrijblijvend met ons mee te trainen en te zien of cricket iets voor jou is!

Wil je een keer meedoen?

De Algemene ledenvergadering van de Mixed Cricket Club Hengelo werd gehouden op 27 maart 2021. Uiteraard is de ALV vanwege de Covid-19 niet in het clubhuis gehouden maar via Zoom. Desondanks was het goed te volgen en heeft het bestuur verantwoording voor het afgelopen jaar af kunnen leggen en ook is de begroting voor 2021 goedgekeurd waarin een significante uitgave ten behoeve van het onderhoud van het clubuis is meegenomen.

 Covid-19 update 30 juni

 

Gelukkig zijn de meeste maatregelen nu niet meer van toepassing. We kunnen weer trainen en wedstrijden spelen. Wel moet er nog 1,5 meter afstand gehouden worden voor en na de wedstrijden/trainingen.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Mixed Cricket Club Hengelo is besloten om een grote renovatie van het clubhuis uit te voeren. Gezien de investering die dit vergt proberen we dit deels zelf uit te voeren. howel we overeenkmost hadden met een leverancier om dit uit te voeren laat hij het nu afweten. We gaan opnieuw op zoek en mogelijk dat we het in het najaar kunnen uitvoeren.

Groot onderhoud clubhuis